Welkom bij de vragenlijst van SAM.

Een aantal beroepsgroepen voelt dagelijks de gevolgen van de coronacrisis. Jullie, als uitvoerend professionals in het publieke sociaal domein, hebben al signalen afgegeven aan SAM. SAM, jullie beroepsvereniging, wil een goed beeld krijgen van wat de ervaringen zijn en tegen welke zaken jullie aanlopen.

Op die manier kan SAM jullie met informatievoorziening, het afgeven van signalen aan de politiek en het afdwingen van meer inspraak in processen zo goed mogelijk ondersteunen.

Samen komen we verder! Kijk ook op www.sam.nl Als je je nu aanmeldt als lid, kost dat tot 2021 helemaal niets!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Alvast hartelijk dank voor je deelname.