Beste inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân,

Welkom bij de online vragenlijst van het onderzoek naar ontmoetingsplaatsen. Uw gemeente is benieuwd naar uw contacten met plaatsgenoten en uw wensen en behoeften ten aanzien van ontmoetingsplaatsen. Kent u bijvoorbeeld het plaatselijke dorpshuis of wijkcentrum? Komt u daar wel eens en wat vindt u van het aanbod? Zijn dit soort ontmoetingsplaatsen belangrijk voor u en waarom?

Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan een korte vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Klik op ‘Volgende’ om de vragenlijst te starten. U kunt het invullen van de vragenlijst – indien nodig – even pauzeren. Klik hiervoor op de knop ‘Hervat later’).

Het invullen van de vragenlijst is geheel vrijwillig. Wij verwerken uw antwoorden anoniem, waardoor ze nooit tot u als persoon zijn terug te brengen. Mocht u tijdens het invullen van de vragenlijst vragen hebben, dan kunt u mailen of bellen naar de helpdesk van Enneüs: helpdesk@enneus.nl of 050 20 53 048.

Alvast vriendelijk bedankt voor de tijd en moeite die u neemt om de vragenlijst in te vullen!